تماس با ما

آمل ، خیابان هراز ، میدان قائم ، ابتدای کوی آموزش پرورش ، ساختمان معراج ، طبقه اول

مدیریت: حسین جوشن ، دکتری مهندسی برق 

۰۱۱۴۴۷۳۴۹۲۵

۰۹۱۲۰۱۳۲۷۷۳

۰۹۱۲۰۱۳۲۷۷۳

@geeklink_iran