پرده برقی هوشمند

امروزه با بهره جستن از موتور های برقی پرده دیگر نیاز به باز کردن دستی پرده نمی باشد. این موتور برقی به ریل پرده مخصوص متصل شده و پرده با دستور کاربر باز و بسته می شود. موتور پرده برقی به راحتی از طریق ریموت پرده کنترل می شود و نیز قابل اتصال به سیستم خانه هوشمند است. که قابلیت برنامه ریزی روزانه برای کاربر را فراهم می کند.

Overview

Smart curtain Includes two-way feedback curtain motor, electric curtain track and remote . You can enjoy a comfortable and quiet life as electric curtain runs smoothly and quietly. When electricity had been cut off at home, we can open the curtain manually . This curtain supports remote control time setting and the opening and closing ratio can be controlled freely. It is with mobile phone APP and remote control ways that support Alexa and Google Home.

 

Parameter

 • Size: 55 * 70 * 260 mm
 • Communication: 433MHz (GFSK)
 • Control: Android4.3/IOS7.0 or above
 • Motor housing material: all aluminum alloy housing
 • Motor drive shaft: stainless steel
 • Motor internal winding wire: copper wire
 • Other accessories: high polymer of isoprene
 • Rated current: 1.5a
 • Rated speed: 120rpm
 • Rated voltage: ac110-230v
 • Rated torsion: 1.2N.M
 • Controllable distance: ≤۲۰M