Slave

از این ماژول به عنوان گسترش دهنده و تکرار کننده امواج ارسالی توسط ماژول سینکر و Master استفاده میشود.ارتباط این ماژول با ماژول سینکر و Master به صورت بیسیم  بوده و موارد کاربرد این ماژول برای کنترل تجهیزات مادون قرمز مانند اسپیلیت اتاق خواب ها و یا سیستم صوتی و تصویری  اتاق خواب ها یا محل هایی که در مسیر امواج مادون قرمز ارسالی توسط ماژول تینکر و Master قرار ندارند، است. به عنوان مثال اگر بخواهیم تلویزیون اتاق خواب را کنترل نمائیم اما تینکر در سالن قرار داشته باشد امواج IR  ارسالی توسط تینکر نمیتواند از دیوار ها عبور کنند تا به تلویزیون اتاق خواب برسد.همچنین برای پروژه های بسیار بزرگ که ماژول سینکر و مستر در فاصله زیادی نسبت به سایر ادوات هوشمند قرار دارند از این ماژول به منظور تقویت و تکرار کننده امواج رادیویی نیز استفاده میگردد.به عنوان مثل اگر فاصله کرکره برقی تا تینکر یا مستر به اندازه ای زیاد باشد که امواج RF  ارسالی توسط تینکر یا مستر به برد کنترلی کرکره برقی نرسد میتوان از ماژول اسلیو کمک گرفت و مابین این فاصله یک اسلیو نصب نمود و موج RF جهت کنترل کرکره را اسلیو ارسال کند.

  • تقویت کننده فرکانس های رادیویی و مادون قرمز ارسال شده توسط کنترلر مرکزی
  • ارسال امواج مادون قرمز تا شعاع ۸ متر
  • ارسال امواج رادیویی  در ناحیه های غیر قابل دسترس کنترلر مرکزی
  • مجهز به سنسور دما و رطوبت جهت کنترل سیستم های سرمایشی و گرمایشی
  • و …

 

مشخصات فنی